krible.png

Janne Veronika Kolås

Formsterkt kraftverk

Høyt og lavt i hele Gudbrandsdalen ser du de grafiske avtrykkene etter Janne Veronika, kraftverket som på få år har bygd opp gasellebedriften Krible med satelitter fra Lillehammer i sør til BETA i nord. Design i alle former og flater er kjernevirksomheten, gjerne utviklet i tett samspill med kunden gjennom det unike Kribleverkstedet: En hjemmesnekra metodikk for å forstå og sette seg inn i oppdragsgiverens ønsker og behov – ispedd rådgivning og aha-opplevelser underveis. Funker hver eneste gang!

krible.no