top of page

Ole Petter Karlsvik

Ledinor AS / ITB konsulenten

Ole Petter fyller kontorplassen på BETA med flere av sine foretak og roller, men er mye på farten i sitt mobile “kontor”.


Han har mange jern i ilden og stort engasjement for arbeid og lokalsamfunnet.


Dessuten har han 25 års erfaring som rådgivende, fagansvarlig, koordinerende fag og prosjekterende for elektrotekniske svakstrøminstallasjoner i nærings-bygg, industri, kontorbygg, undervisningsbygg, spesialbygg/forsvarsbygg, forskningsbygg og IKT anlegg, idrettsbygg, badeanlegg, flerbruksbygg, barnehager, helse og omsorgsbygg mv.

Som tidligere erfaring har Ole Petter selv utført installasjonsvirksomhet i om lag 15 år innenfor sitt hovedfagområde i tverrfaglige samhandling med andre byggfag og tekniske fag.

Han fyller altså 4 fulle A4-ark med spennende prosjekter han har utført, med andre ord - aldri en kjedelig dag rundt eller med denne mannen

Visste du at han har en befalsutdanning i forsvaret og har vært grensevaktkorporal ved den norsk-russiske grensen?

For en mann!

Ole Petter Karlsvik
bottom of page