top of page

Ole Petter Karlsvik

Elskap AS / Ledinor AS / ITB konsulenten

Elskap AS er en tavlebygger med egen fabrikk på Toten, Gjøvik. For å dekke Midt- og Nord-Norge fra Dombås i sør til Finnmark i nord har Elskap AS et prosjekt- og salgskontor lokalisert på Halsanaustan. Skreddersøm er Elskap sin spesialitet. Leverer det du trenger når du trenger det. Ingen jobb for liten og ingen for stor. Egenutviklede Aluminium, TKS, NEK 399 målerskap, leveres testet og uten feil. Det samme gjelder for tavler og fordelinger. Sluttkontroll, samsvarserklæring og FDV medfølger alle leveranser – Av elektrikere, for elektrikere.


Ole Petter fyller kontorplassen på BETA, men er mye på farten i sitt mobile “kontor”.


Han har mange jern i ilden og stort engasjement for arbeid og lokalsamfunnet.


Dessuten har han 25 års erfaring som rådgivende, fagansvarlig, koordinerende fag og prosjekterende for elektrotekniske svakstrøminstallasjoner i nærings-bygg, industri, kontorbygg, undervisningsbygg, spesialbygg/forsvarsbygg, forskningsbygg og IKT anlegg, idrettsbygg, badeanlegg, flerbruksbygg, barnehager, helse og omsorgsbygg mv.

Som tidligere erfaring har Ole Petter selv utført installasjonsvirksomhet i om lag 15 år innenfor sitt hovedfagområde i tverrfaglige samhandling med andre byggfag og tekniske fag.

Han fyller altså 4 fulle A4-ark med spennende prosjekter han har utført, med andre ord - aldri en kjedelig dag rundt eller med denne mannen

Visste du at han har en befalsutdanning i forsvaret og har vært grensevaktkorporal ved den norsk-russiske grensen?

For en mann!


Er du interessert i å høre mer om hans selskap og produktene deres? Sjekk ut nettsiden deres

Elskap.com

Og generelle oppdateringer på deres Facebookprofil

https://www.facebook.com/elskap

Ole Petter Karlsvik
bottom of page