top of page

Midtnorsk Bedriftshelsetjeneste SA

v/ Malin Langholm

MIDTNORSK BEDRITSFTSHELSETJENESTE

  • HMS-BISTAND OG BEDRIFTSHELSETJENESTER


GODKJENT BEDRIFTSHELSETJENESTE

Midtnorsk bedriftshelsetjeneste er en godkjent bedriftshelsetjeneste som leverer HMS-bistand og bedriftshelsetjenester til de fleste bransjer. En godkjent bedriftshelsetjeneste blir kvalitetsvurdert av Arbeidstilsynet og kontrolleres av dette tilsynet for å yte den beste bistanden til virksomhetene.

Vårt hovedkontor er i Surnadal på nordmøre. Vi har medlemsbedrifter som strekker seg sør i Møre og Romsdal og helt nord i Trøndelag. Vi har en unik kompetanse på helse og arbeidshelse, med fokus på forebygging og helsefremmende arbeidsplasser.Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.


VÅRE TJENESTER

Bistand til det systematiske HMS-arbeidet

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Yrkeshygiene

Sykefraværsoppfølging og forebygging

Ergonomi - muskel og skjelett

Kartlegging og risikovurdering

Helseundersøkelser/arbeidsmedisinsk poliklinikk

Fysisk arbeidsmiljø

Livstil og helsefremmende arbeidsmiljø

Lederstøtte / lederveiledning

Kurs og opplæring

Kriseberedskap

Digitalt HMS-system


Telefon: 71 66 03 26

Instagram: https://www.instagram.com/midtnorskbht/

Facebook: https://www.facebook.com/midtnorskhmssenter

Nettside: https://www.midtnorskbedriftshelsetjeneste.no/

Mail: post@mhms.no

Midtnorsk Bedriftshelsetjeneste SA
bottom of page