Kari Anna Sandvik

Omsorg for alle

«Vi kan barn» er mottoet til Alvens vikarbyrå. Beviset får du når du treffer Kari Anna. Med hytte i Vågå, «hjemmekontor» på BETA og omsorg for hundrevis av barnehagebarn, er Kari Anna blitt gründer av en veldig god grunn: Som daglig leder for rundt 50 kvalitetssikrede barnehagevikarer høyt og lavt i Drammens-regionen, bidrar Kari Anna gjennom Alvens vikarer til både bemanning, kompetanse, omsorg og lekekamerater der de trengs aller mest.

alvens.no

kari-anna.png